Verleng de levensduur van uw dak door goed onderhoud en beheer

P4100050.jpg Afbeelding vergroten Een dakinspectie toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud. Door periodiek een dakinspectie te laten plegen op uw dak, kunnen gebreken vroegtijdig worden verholpen, om zo eventuele grotere problemen te voorkomen. Tevens wordt tijdens deze inspectie het dakvlak, de goten en hemelwaterafvoeren vrij gemaakt van blad en ander vuil. Het periodiek dakonderhoud wordt veelal eenmaal per jaar uitgevoerd. Indien u het onderhoud meer of minder frequent wilt laten uitvoeren kan dat uiteraard ook. Tijdens de inspectie worden er foto's gemaakt van de situatie op uw dakvlak. Deze foto's met de daarbij behorende uitleg en/of adviezen krijgt u naderhand van ons gepresenteerd in een overzichtelijk rapport. Zo krijgt u een goed beeld van uw dakbedekkingspakket.