Duurzame daken

Duurzaamheid is energie-efficientie
Als zonlicht in aanraking komt met een vlak dak leidt dat tot reflectie, transmissie en absorptie. Er is sprake van transmissie wanneer de invallende zonnestraling de dakconstructie binnendringt en middels stralingswarmte aan de onderliggende ruimte wordt doorgegeven. Daarnaast wordt een gedeelte van de stralingswarmte in het dak pakket opgeslagen (absorptie). Uiteindelijk wordt deze warmte afgevoerd naar de zijde met de laagste temperatuur. Door het maximaliseren van de reflectiecoëfficiënt neemt de warmtestraling af. De onderliggende ruimte wordt minder opgewarmd, resulterend in een reductie van energieverbruik voor de koeling van de betreffende ruimte. Royal PVC Reflection dakbedekkingsystemen garanderen een reflectiewaarde van ruim 90%.

Duurzaamheid is gedempte temperatuurschommelingen
De unieke reflectiewaarde van Royal PVC Reflection geeft een aanzienlijk lagere oppervlaktetemperatuur ten opzichte van andere dakbedekkingen. In veel gevallen zelfs tot meer dan 40°C. De transmissie van stralingswarmte neemt hierdoor substantieel af uiteindelijk resulterend in een temperatuurdaling van wel 5°C in de onderliggende ruimte. Naast een directe besparing op de energiekosten voor koeling levert Royal PVC Reflection daarmee een positieve bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat de gedempte temperatuurschommelingen in de dakconstructie bijdragen aan de levensduur van het dak.

Duurzaamheid is blijvende reflectie
Minstens zo interessant als de initiële reflectiewaarde is de ontwikkeling van deze waarde gedurende de levensduur van het dak. Doordat Royal PVC Reflection in de volledige massa van de dakbaan dezelfde kleur en eigenschappen heeft, presteert het op dit punt aanmerkelijk beter dan dakbedekkingen waar slechts een minimale, niet producteigen, afwerking de reflecterende waarde geeft. Niettemin wordt de reflectiewaarde van ieder vlak dak uiteindelijk negatief beïnvloed door vervuilende omgevingsfactoren. Om die reden is Royal PVC Reflection afgewerkt met een unieke volledig transparante vuilafstotende coating. Deze coating zorgt ervoor dat bij een eenvoudige regenbui al een groot gedeelte van de vervuiling wordt afgevoerd. Gedurende reguliere onderhoudswerkzaamheden volstaat reiniging met water en blijft de hoge reflectiewaarde behouden.